50.000

BÁNH KEM GẤU Bản chất y chang bánh gấu nhân kem nhưng vỏ bánh được làm từ bột cây chùm ngây nguyên chất. Chùm ngây rất tốt cho sức khoẻ cho các bé. Bánh gấu nhân kem là bánh quy chất lượng…

Bánh gấu
Bánh gấu

50.000

Danh mục: